Buscador per paraules:

Declaració anual d'operacions amb terceres persones (Model 347) - 2023

Benvolguts senyors:

Recentment s’ha iniciat el termini per presentar la Declaració anual d'operacions amb terceres persones (Model 347) corresponent a l’exercici 2023, per la qual cosa els informem de les dades que han de fer constar a la mateixa.

Cal declarar l’import total (base + IVA) de compres o vendes superiors a 3.005,06 € (incloses les operacions de Leasing, crèdits i assegurances). La informació sobre les operacions, que han de relacionar-se a la declaració anual, es subministrarà trimestralment.

En aquesta declaració no s’inclouen les factures amb retenció, ni els lloguers amb retenció (o sigui, totes aquelles operacions que ja s’hagin declarats en altres declaracions informatives, com per exemple el model 180 i el model 190).

S’exigeix consignar, de forma separada, els imports superiors a 6.000,00 euros que s’haguessin percebut en efectiu, de cada una de les persones o entitats relacionades a la declaració, i les quantitats que s’haguessin percebut en contraprestació per transmissió d’immobles. En aquest cas la informació es proporcionarà de forma anual (sense desglossament trimestral).  

També, queden obligats a presentar, la declaració informativa, aquelles persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’I.R.P.F. que tributin pel mètode d’estimació objectiva (mòduls) i simultàniament en l’I.V.A. pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, per les operacions en les que emetin factura i també per aquelles operacions per les que rebin factura i siguin anotades en el Llibre Registre de factures rebudes.

Amb l’ampliació de la informació subministrada al model 180, els arrendadors no estan obligats a declarar al model 347 les operacions d’arrendament d’immobles urbans i que estiguin subjectes a retenció. No obstant, sí que ho estaran per altres operacions d’altra naturalesa realitzades amb tercers. 

Aquest exercici, el termini de presentació de la declaració anual d’operacions amb terceres persones és durant el mes de febrer.

1.- Si "No" els hi portem la comptabilitat, ni el registre de factures emeses i rebudes:

Per tal de presentar correctament la corresponent declaració els hi agrairíem que ens fessin arribar el formulari que es troba com a Arxiu Adjunt a l'apartat de Formularis / Documents, de la secció Fiscal, a la nostra web www.paresiaubia.com, abans del 15 de febrer del 2024.

També podeu obtenir el formulari clicant aquí.

Cal remarcar la importància de facilitar-nos les dades el més aviat possible per poder efectuar correctament la seva declaració.

2.- Si "Sí" els hi portem la comptabilitat, i el registre de factures emeses i rebudes:

Des del departament Fiscal/comptable presentarem la corresponent declaració amb les dades registrades a la comptabilitat, fins a la data de tancament de l’IVA del exercici 2022.

Per facilitar la comprovació de la informació que rebin o puguin sol·licitar-los els vostres clients o proveïdors, relacionada amb aquesta declaració, els hi facilitarem un llistat amb el detall de les operacions que superen els 3.005,06€.

Si detecten alguna diferència o error, els hi agrairíem en ho comuniquéssiu abans del 15 de febrer del 2024 per poder efectuar les corresponents verificacions i/o correccions i presentar correctament la seva declaració.

Atentament,
Departament Fiscal