ASSESSORIA OPERATIVA

Fiscal

Minimitzar l’impacte fiscal. Dotar a les empreses dels mitjans per a la presa de decisions. Visites periòdiques a l’empresa, seguiment  econòmic, financer i fiscal, control de l’acompliment de pressupostos, desviacions i ratios. Confecció d’informes i acompanyament en negociacions.

Professionals del departament Fiscal