Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Sous 2014

De cara a la confecció de les nòmines d’aquest mes de gener, us adjuntem una taula informativa que conté informació sobre la situació en que es troba cada conveni col·lectiu a data d’avui, als efectes de que vostès puguin prendre les decisions oportunes en matèria salarial per aquest any 2014.

Així mateix us informem que l’ IPC real de l’any 2013 ha estat el 0,3%.

En cas que vulguin més informació o vulguin fer alguna variació en les nòmines ( increment de l’ IPC, etc), preguem que es posin en contacte amb el nostre departament laboral, en cas contrari, confeccionarem les nòmines amb els mateixos salaris que hem aplicat fins a aquesta data a l’espera de les taules salarials 2014, i quan surtin publicades, ja es procedirà a fer els corresponents endarreriments.

Els convenis que durant el 2013 ja hagin previst les taules salarial pel 2014, les aplicarem i trucarem a les empreses afectades per tal de comentar-ho.

Aquests convenis també venen explicats a la taula de resum de convenis adjunta.

Atentament

Departament Laboral

Parés i Aubia