Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Obligatorietat en el servei de notificacions telemàtiques de la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat Social generalitzarà al llarg de l’any 2013 la notificació per mitjans electrònics, amb l’objectiu de substituir les comunicacions que es venien realitzant per correu postal, i les publicacions als Butlletins oficials per la notificació telemàtica, com ja va fer en el seu moment Hisenda.

En aquesta línia s’ha publicat l’ ORDRE MINISTERIAL ESS/485/2013 de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Seguretat Social.

La implantació de l’obligatorietat es realitzarà de forma esgraonada al llarg de l’any 2013 per les empreses ja existents, i les empreses de nova creació a partir d’ara quedaran incorporades a aquest sistema de forma automàtica. Més informació al PDF adjunt.

CIRCULARS RELACIONADES

ACCIONS FORMATIVES