Estratègia

Parés i Aubia ofereix als seus clients un servei integral d'estratègia empresarial, que ajuda a definir les àrees clau de l'empresa.

Aportem valor afegit a les empreses, recolzament a direcció, projectes d’expansió, gestió d’empreses en situació de crisi, organització de persones, direcció comercial, internacionalització i millora de l’organització productiva. Adaptem i aprofitem les solucions informàtiques que té el client.

ESTRATÈGIA

Des d'aquest departament treballem, juntament amb la Direcció de l'Empresa, els aspectes més nuclears de la mateixa, revisant i replantejant la visió estratègica i els seus objectius des d'una primera fase d'anàlisi , passant per la definició del pla d'acció a portar a terme i essent presents i impulsant tot el procés d’implementació, involucrant sempre a l'organització.

Què fem: quina és la nostra proposta de valor, en què es diferencia el nostre producte o servei.

Com ho fem: quins socis claus tenim, amb quin equip comptem per fer-ho, els mitjans de producció i també els proveïdors.

Per a qui ho fem: quin és el nostre mercat, els nostres clients, segmentació, canals, nacional, internacional, etc.

I l'estructura econòmica: despeses, inversions, ingressos i finançament.

La intervenció pot ser més focalitzada en un o altre d'aquests aspectes que en síntesi són la base de tota activitat empresarial, els treballem per revisar-los, o bé per adaptar-los a la realitat actual i per projectar-los al futur, amb un equip de consultors especialitzats.

Utilitzem la filosofia de treball de la "Creació de models de negoci Canvas", avalada per nombroses escoles de negocis i amb gran reconeixement internacional.

La metodologia de treball és porta a terme a casa del client, amb reunions de treball periòdiques.

La intensitat de les mateixes varia en funció del que demani cada projecte i del ritme que s'aconsegueix, amb la imprescindible participació activa de la Direcció i l'equip de la pròpia empresa.

La visió és a llarg, però la presa de decisions és a curt i des del inici del projecte. A mig termini és treballa amb l'objectiu de l'autonomia del client i que el valor que aconseguim aportar i generar quedi a l'interior  de l'empresa, com a bona inversió.

La major part d'aquests projectes tenen encaix amb els programes de millora de competitivitat 360º impulsats per ACCIO10, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya, del qual en som  consultora acreditada, havent portat amb èxit diversos projectes a les convocatòries 2011 i 2012.

 

FORMACIÓ TRANSFORMADORA PER A EMPRESES I DIRECTIUS

 

Professionals del departament Estratègia

ACCIONS FORMATIVES

Tallers/ experiències a demanda
Workshop Lego Serious Play
Anàlisi i solució de desafiaments complexes mitjançant el treball col·laboratiu, el pensament creatiu i la implicació activa.  

EDICIÓ
Tallers/ experiències a demanda
Team Building Trekking&Business. Descoberta i Orientació - Nou
Desenvolupament de competències personals, relacionals i d’equip, a partir de caminades guiades per l’entorn natural.

EDICIÓ
Tallers on line 24/7
Competències per comandaments
Eines per a desenvolupar habilitats de lideratge bàsiques per motivar, guiar i desenvolupar persones i equips de treball.

EDICIÓ
Tallers/ experiències a demanda
Reunions a distància
Estructura dinàmica, forma de comunicació especial i com evitar errors que es cometen en les videoconferències.

EDICIÓ
Tallers/ experiències a demanda
Office 365: el teu aliat dins l'empresa
Coneix les noves eines per treballar de forma col·laborativa i accessible amb el teu equip.

EDICIÓ
Tallers/ experiències a demanda
Màrqueting per Pimes
Estructurar els esforços de màrqueting que ja feu i conèixer allò que us falta per tenir una estratègia de màrqueting integral.

EDICIÓ
Tallers/ experiències a demanda
Parlar en públic online i per videoconferència
Nocions bàsiques per dominar la tècnica de parlar en públic a través de les noves plataformes de comunicació.

EDICIÓ
Converses
24 d'abril
Diversificació de negoci
La diversificació és una xarxa de seguretat molt necessària per garantir estabilitat a curt i llarg termini.

EDICIÓ
Tallers
27 de juny al 29 de juny
Neuromàrqueting i neurocomunicació
Imagines ser capaç de persuadir i convèncer els teus clients? Busques la manera de realitzar presentacions efectives que conectin amb la teva audiència i t'ajudin a vendre una idea?  

EDICIÓ
Tallers
11 de juliol al 13 de juliol
CRM la clau d'una bona gestió comercial
Gestionar l'acció comercial amb polítiques i eines que ens ajudin a ser competitius i desitjats pels nostres clients.  

EDICIÓ
Converses
25 de juliol
Ciberseguretat i continuitat de negoci
Conversa sobre la importància de les eines i bones practiques per millorar la resiliència del teu negoci contra ciberamenaces
2
EDICIÓ
Demos
19 de setembre
Big Data: la gestió de la informació
Gestió de la informació per la presa de decisions empresarials.

EDICIÓ
Tallers
26 de setembre al 28 de setembre
Productivitat per a directius
Recorregut pels principals hàbits i recursos de gestió de temps, organització i treball en equip.
17a
EDICIÓ
Tallers
3 d'octubre al 5 d'octubre
Lideratge situacional
Lideratge situacional per tal de treure el màxim rendiment de cada col·laborador.

EDICIÓ
Demos
7 de novembre
El protocol familiar
La perdurabilitat de l'empresa familiar passa pel diàleg intergeneracional en base a la CONFIANÇA i el COMPROMÍS.

EDICIÓ
1 2