Professionals

Verge Borrull, Pere

Especialista en comptabilitat
Oficina de Salou

Biografia

FUNCIONS

Confecció de comptabilitats societats

Confecció d’impostos trimestrals

Confecció d’impost de societats

Confecció de comptes anuals

Tancament de societats

ESTUDIS

Titol Batxiller - Institut de Mora d'Ebre.

1 any Perit Industrial