Professionals

Rogojan, Monica

Especialista en comptabilitat i atenció al públic
Oficina de Salou

Biografia

FUNCIONS

Atenció clients i assessorament comptable i fiscal a empreses i autònoms. 
Confecció comptabilitat.
Preparació i presentació de les declaracions trimestrals i anuals, tancaments comptables, confecció i presentació d’ impost de societats i de comptes anuals.
Suport confecció declaracions de renda.

ESTUDIS

Batxillerat - Institut Bucarest.

Grau superior de Comptabilitat i Fiscalitat - Academia d'Estudis Econòmics Bucarest.
                

FORMACIO COMPLEMENTARIA

Curs Comptabilitat                      
Curs Word i Excel                        
Curso Català – Nivell B         
Curs I.R.P.F.                                    
Curs Anglès Advanced                  
Curs Comptabilitat Avançada