Professionals

Reventós Armengol, Daniel

Cap de departament de Gestoría Administrativa
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Assessorament sobre trànsit, vehicles, taxes i impostos associats.

Gestió i tramitació d'expedients, matriculació, trasnferències, baixes, targes de transport.

ESTUDIS

Batxillerat Superior i COU a Institut Narcís Oller de Valls