Professionals

Mestres Garcia, Amèlia

Especialista en gestió i tramitació d'expedients de vehicles
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Assessorament sobre trànsit, vehicles, taxes i impostos associats.

Gestió i tramitació d'expedients, matriculació, transferències, baixes, targes de transport.

ESTUDIS

Graduat Escolar al Col·legi Cor de Maria de Valls

Formació Professional II en Comerç al Col·legi Cor de Maria de Valls

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Curs de comptabilitat, AUCO