Professionals

Martínez Roldan, Susanna

Oficial Administrativa - Tècnica en RRLL
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Facturació interna.

Impostos (models 111 i 190).

Assessorament i Gestió d'Accidents de Treball.

Assessorament i gestió d'Incapacitats temporals de treballadors del règim general i d'autònoms.

Costos de treballadors.

Certificats.

Gestió de plataformes per a la coordinació de l'activitat preventiva amb grans empreses.

ESTUDIS

Formació Professional de 2ªGrau - Administratiu - Institut Jaume Huguet.

Estudis de Relacions Laborals. Universitat Rovila i Virgili.

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Seminaris i cursos anuals sobre novetats laborals.

Programa de Gestió Empresarial impartit per Parés i Aubia.

ALTRES

Recolzament de tasques d'administració interna.