Professionals

Barrufet Garcia, Carme

Cap de Departament Laboral
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Coordinació, planificació i organització del departament.

Participació en la definició d'objectius.

Assessorament laboral i de la Seguretat Social.

Gestió de conflictes.

Consultora júnior en RRHH.

Formadora.

Nòmines i aplicació de convenis.

Confecció TC i confecció impostos trimestrals 111/models 190.

Relació directa amb els clients.

Coordinació amb els serveis de Prevenció.

Gestions TGSS, INSS, INEM.

ESTUDIS

Diplomada en Relacions Laborals. Universitat Rovira i Virgili Tarragona

Llicenciada en Ciències del Treball. Universitat Oberta de Catalunya.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Curs de prevenció de Riscos Laborals nivell intermig (350h). Universitat Politècnica de Barcelona.

Programa de Gestió Empresarial impartit per Parés i Aubia.

ALTRES

Enllaç entre Departament Laboral i departament d'Estratègia.