Professionals

Argüello Fernández, Raquel

Especialista en comptabilitat, impost societats i comptes anuals
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Confecció de comptabilitats.

Confecció de comptes anuals.

Confecció d'impostos de societats.

Confecció d'impostos trimestrals i anuals.

Tancaments de societats.

Legalització de llibres a Registre Mercantil.

Coordinació EDS Emprenedor i Ten ERP.

Gestions AEAT Agencia Estatal Administració Tributaria.

Gestions ATC Agencia Tributaria Catalunya.

Gestions Registre Mercantil i Notaria.

Suport confecció declaracions de renda.

ESTUDIS

Graduada en comptabilitat i finances, UAB Universitat Autònoma de Barcelona.

Tècnica Superior en Administració i Finances, IES Escola del Treball, Barcelona.

Batxillerat ciencies socials, Escola St. Josep Teresianes, Barcelona.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Seminaris anuals sobre novetats fiscals.

ALTRES

Recolzament al Departament d'Administració.