Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Comprovació de dades model 145

Comprovació de dades comunicades pel treballador a l'empresa per al càlcul de les retencions de l'IRPF en la nòmina

Com ja sabeu, els treballadors, han de comunicar, voluntàriament, a l ' "pagador" -empresa, una sèrie de dades personals d'acord amb el model oficial 145 de "comunicació de dades al pagador", que en el seu moment hem fet arribar a tots els treballadors , i que ara donem a signar amb els contractes nous.

D'aquestes declaracions, degudament omplertes i signades per treballador i empresa, ens ha de fer arribar una còpia a nosaltres, la de l'empresa, i l'altra se l'ha de quedar el treballador. Nosaltres vam entrar les dades a l'ordinador per tal que les retencions d'IRPF s'apliquin correctament i guardem la còpia de l'empresa.

El cas és que pot ser que alguns treballadors encara no ens hagi arribat aquesta declaració o que altres, que ja les tenim, potser ha patit modificacions: el cònjuge no treballava i ara s'ha posat a treballar rebent rendes superiors a 1.500 eur / any, oa l'inrevés, un fill que convivia amb nosaltres ara ja no viu, o s'ha posat a treballar i guanya més de 8.000 eur / any, ha nascut algun fill, es paguen pensions per aliments o compensatòries pel cònjuge, invalidesa, ascendents a càrrec i també si volem fer constar que paguem hipoteca per habitatge habitual, el que fa baixar la retenció de la nòmina en aquest últim cas o es té en compte per al càlcul en els altres supòsits.

Totes aquestes circumstàncies són les que cal fer constar en aquest document, i en cas que hi hagi alguna modificació el treballador ho ha de comunicar a l'empresa.

Per aquest motiu hem penjat a Portal Clients, mòdul Laboral i dins de dades laborals, els models 145 amb la denominació "Comprovació Model 145", per a cada treballador on consten les dades que a dia d'avui tenim informades, i que en cas de no ser correctes o haver-se modificat caldrà que ens el torni signat, fent constar la situació correcte el més aviat possible per tal de procedir a la regularització de l'IRPF d'aquest any. Si són correctes no cal que ens digui res ni que els treballadors les tornin signades, és merament informatiu.

Per a qualsevol dubte o aclariment estem, com sempre, a la seva disposició.

Departament Laboral